Wynajem krótkoterminowy aut osobowych i dostawczych - weryfikacja portfela dostawców dla GK ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, BDO: 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zaprasza do złożenia Oferty w projekcie:

- Wynajem krótkoterminowy samochodów służbowych dla GK ORLEN w segmentach B, C, D, E oraz użytkowe.

!!!Nowe limity kilometrów dla wynajmu > 30 dni!!!

Szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania oraz sposobu złożenia oferty zawierają załączniki zamieszczone w nagłówku - "Dokumenty”.

W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie o informację, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem Platformy Connect – ważne aby w treści zadawanych pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować firmę, która zgłosiła pytania. Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie PKN ORLEN przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Dostawców.
 Pokaż więcej  Zwiń