Badanie własności mechanicznych CANWILU składowanego luzem i w opakowaniach

Wykonanie badań testowych i laboratoryjnych zmierzających do opisu zjawisk zachodzących w magazynowanych nawozach typu CANWIL i do opracowania zależności na wyznaczenie dopuszczalnych wysokości: pryzm nawozu magazynowanego luzem i wysokości stert nawozu w workach.  Pokaż więcej  Zwiń