Rozšíření parkovací plochy u brány č.5 – Minerva_realizace

Realizace rozšíření parkoviště u brány č. 5 Minerva bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech prováděcí dokumentace (DSP/DPS). Realizace bude především zahrnovat cca 1000 m2 rozšířené plochy parkoviště z betonových panelů, nové osvětlení parkoviště, posun vrtu HJ-3015, opravu stávajících ploch, dopravní značení parkoviště, vyčištění a překrytí stávajícího odvodňovacího žlabu u parkoviště, nové zábradlí apod.  Pokaż więcej  Zwiń