Wykonanie akredytowanego oznaczenia frakcji PM10, PM2,5 w próbkach gazów odlotowych.

ORLEN Eko Sp. z o.o.(dalej również jako „Zamawiający”) zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy akredytowanych analiz frakcji PM10 i PM2,5 w próbkach gazów odlotowych metodą dyfrakcji laserowej.
W wyniku postępowania zakupowego zostanie zawarta Umowa ramowa z okresem obowiązywania wynoszącym 2 lata.
Szacowana ilość próbek: 1000szt./2 lata
 Pokaż więcej  Zwiń