Wypełnienia adsorberów PSA/ fulfillments of adsorbers PSA

Anwil S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu/ Anwil S.A. invites to participate in the proceedings: Wypełnienia adsorberów PSA/ fulfillments of adsorbers PSA.

Wypełnienia adsorberów PSA:
1) Sita molekularne typu 5A – 2200 kg
2) Sita molekularne typu 10A – 850 kg
3) Kule Al2O3 13-19mm – 380 kg
4) Kule Al2O3 6-10mm – 250 kg

Fulfillments of adsorbers PSA
1) molecular sieves - type 5A – 2200kg
2) molecular sieves - type 10A – 850kg
3) balls Al2O3 13-19mm - 380kg
4) balls Al2O3 6-10mm – 250 kg
 Pokaż więcej  Zwiń