Utrzymanie urządzeń srk na bocznicy OPD na okres 12 miesięcy - Zakład Jedlicze

Utrzymanie urządzeń srk na bocznicy OPD na okres 12 miesięcy - Zakład Jedlicze
1. Wykaz urządzeń
- Spona iglicowa - 2szt.
- Urządzenia SSP na przejazdach kolejowo -drogowych - 2szt.
Przejazdy niestrzeżone kategorii „C” z zabudowanymi urządzeniami sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej:
lokalizacja tor nr 400 w km 0.118;
lokalizacja tor nr 400 w km 0.198.
Wytyczne utrzymania urządzeń srk w załączniku.
Tabela czasookresów dokonywania zabiegów obsługi technicznej w załączniku

 Pokaż więcej  Zwiń