50076277 - Uszczelki

PRZEDMIOT ZAKUPU: Uszczelki

TERMIN DOSTAWY: 17.01.2020r.

DWUETAPOWY PROCES OCENY OFERT:

ETAP 1 – Złożenie ofert technicznych i handlowych. Sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych i technicznych.

ETAP 2 – W przypadku spełnienia wymogów formalnych i technicznych, kryterium handlowym wyboru dostawcy będzie najniższa cena przy uwzględnieniu kosztu pieniądza w czasie.


W przedmiotowym postępowaniu zakupowym dopuszcza się składanie ofert częściowych dla grupy I obejmującej uszczelki metalowe z pozycji nr 18, 20, 115, 116 i 125 z zapotrzebowania i dla grupy II obejmującej pozostałe uszczelki z zapotrzebowania.  Pokaż więcej  Zwiń

Przedmiot oferty