Stoper polimeryzacji na 2020/Polymerisation stop watch for Year 2020

Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. zaprasza do zapoznania z zapytaniem ofertowym
i wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym na stoper polimeryzacji.
Wymagania jakościowe:
• Stan fizyczny – ciecz (dyspersja)
• pH – 6-8
• lepkość – mało lepki
• gęstość – 0,95-1,05 g/cm3
• temperatura wrzenia – 100st. C
Wymagane dostawy w kontenerach IBC (1m3)
Wymagany termin I dostaw: marzec 2020 - zapotrzebowanie do 31.12.2020, istnieje prawdopodobieństwo przesunięcia części dostaw do 31.03.2021r.
Dear Sirs,
ANWIL S.A. invites to find out inquiry and to take part in purchasing proccess for polymerisation stop watch for 2020.
Quality requirements:
physical state - liquid (dispersion)
ph - 6-8
viscosity - not sticky
concentration - 0,95-1,05 g/cm3
boiling point - 100 C degrees.
Deliveries in IBCs (1m3) required.
Required date of the first delivery: March'2020 - the demand by 31.12.2020, some deliveries may be postoponed by 31.03.2021.
 Pokaż więcej  Zwiń