Z/701, Z/726, Z/950 Dostosowanie mis i zbiorników do obowiązujących przepisów w OPD ZJ

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty techniczno-cenowej na wykonanie dostosowania mis i zbiorników nr O-1, O-9, Do-5, Do-6, D-33 i D34 zlokalizowanych w ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze do obowiązujących przepisów zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.  Pokaż więcej  Zwiń