Wybór generalnego wykonawcy stacji paliw 4160 Polanica Zdrój

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty na generalnego wykonawcę stacji paliw SP 4160 Polanica Zdrój, ul. Kłodzka 5, woj. dolnośląskie. W zakresie prac jest rozbudowa budynku stacji paliw wraz z zewnętrznym ogródkiem.

Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i stanowi jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 701 - 705 k.c.

II. Szczegółowy zakres prac do realizacji zawiera dokumentacja techniczna. W celu otrzymania dokumentacji technicznej należy za pośrednictwem zakładki pytania odpowiedzi przesłać podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności (stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz potwierdzić chęć złożenia oferty w niniejszym postępowaniu zakupowym.

III. W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności.

Oferta powinna zawierać informacje, że termin ważności oferty wynosi minimum 6 mc od daty złożenia.

Szczegółowe zapytanie ofertowe stanowi załącznik.  Pokaż więcej  Zwiń