B909Bad.akt.zawod.ipozazaw.pracow.50+iemer.;Oprac.iwdr.progr„Aktywnypracow.50+orazemeryt”dlaPKNORLEN

B909 I Badania aktywności zawodowej i pozazawodowej pracowników 50+ oraz emerytów; II Opracowanie i wdrożenie programu „Aktywny pracownik 50+ oraz emeryt” dedykowanego PKN ORLEN S.A.  Pokaż więcej  Zwiń