10813760 - Usługa utrzymania i rozwoju systemu KSE

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454 - zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym dotyczącym:

- Wybór dostawcy do świadczenia usług utrzymania i rozwoju systemu KSE (Komputerowy System Ekspedycyjny) do zarządzania procesami ekspedycji kolejowej w Grupie PKN ORLEN,

i złożenia odpowiedzi na Wstępne RFP (Tura I w niniejszym postępowaniu zakupowym).

Szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania oraz sposobu złożenia odpowiedzi zawierają załączniki zamieszczone na platformie Connect.  Pokaż więcej  Zwiń