Stała parafina o wysokiej temperaturze topnienia/Stable paraffin with high melting temperature.

Zapytanie ofertowe na stałą parafinę o wysokiej temperaturze topnienia.
Wymagania jakościowe:
Drop point: 114 – 120 °C.
Uniwersalny preparat mający szerokie zastosowanie w recepturach na granulaty twarde w ANWILU jako wosk zewnętrzny.
Zwracamy się z prośbą do udziału w RFI.
Celem niniejszego zapytania o informację jest pozyskanie ofert na potencjalne zamienniki preparatu obecnie stosowanego i wdrożenie do receptur produkcyjnych w celu realizacji regularnych zakupów asap. Ocena spełnienia wymagań jakościowych ANWIL S.A. i kwalifikacja do testów na podstawie specyfikacji i dokumentacji technicznej producenta/oferenta przedstawionej w odpowiedzi na RFI. W formularzu RFI prosimy o wskazanie ceny DAP Włocławek ANWIL S.A. oferowanej dla dostaw w workach w ilości rocznej ok. 5000kg.

RFI concerning stable paraffin with high melting point.
Quality requirements:
Drop point: 114 – 120 °C.
The common substance which is widely used as an external wax in the ANWIL's formulations for rigid PVC compounds.
We ask you to take part in the RFI. The purpose is to obtain offers for potential substitutes for the product being used now and implementation in production to perform regular purchases and deliveries asap. Assessment of the quality requirements and qualification for trials based on specifications and technical documentation of the manufacturer / supplier submitted in response to the RFI. In the offer please indicate the price of DAP Anwil Wloclawek SA for annual deliveries of 5000kgs in total, n bags.
 Pokaż więcej  Zwiń