Projekt i wykonanie modernizacji węzła przygotowania i dozowania surowca do ITPON.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na realizacji zadania pn. „Projekt i wykonanie modernizacji węzła przygotowania i dozowania surowca do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych (ITPON)”, zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7, na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach.  Pokaż więcej  Zwiń