F.A.Q. - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak dokonać rejestracji kilku oddziałów jednej firmy?

Podobnie jak w przypadku rejestracji dodatkowych pracowników firmy dostawcy, należy dodać oddział firmy wypełniając formularz rejestracyjny. W celu uzyskania pomocy należy skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce "Kontakt", podając pełne dane teleadresowe (wraz z adresem email) oddziału.

Gdzie dostawca może zobaczyć otwarte zapytania ofertowe?

Oferent może za pomocą opcji 'Pozostałe zapytania RFX' w zakładce 'Portal dostawcy' podejrzeć ogólnodostępne zapytania ofertowe, do których chociaż nie został bezpośrednio zaproszony może przystąpić, w celu złożenia oferty.

Gdzie zgłaszać zauważone błędy i problemy?

Wszelkie napotkane problemy i odnalezione błędy proszę zgłaszać konsultantowi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny dla zalogowanych użytkowników na dole strony pod odnośnikiem "Zgłoś".
Użytkownicy nie posiadający konta na Platformie Zakupowej Connect, mogą zgłosić problem wykorzystując formularz kontaktowy dostępny na dole strony pod odnośnikiem "Napisz".
Do Państwa dyspozycji jest również pomoc telefoniczna pod numerem telefonu: + 48 22 382 19 99.

Jestem dostawcą, chcę zarejestrować kilku pracowników swojej firmy. Jak to zrobić?

Każdy pracownik danej firmy może zarejestrować się na Platformie Zakupowej CONNECT poprzez wypełnienie wniosku rejestracyjnego. Należy w nim podać wszystkie dane firmy, następnie dane pracownika - wniosek jest jednakowy zarówno dla osób rejestrujących się po raz pierwszy, jak i dla użytkowników, którzy chcą być dodani do już zarejestrowanego dostawcy. W przypadku problemu z rejestracją, proszę wysłać wymagane dane poprzez formularz kontaktowy w zakładce 'Kontakt'.

Zapomniałem hasła do Platformy, co mam zrobić?

Należy wówczas uruchomić funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępną przy logowaniu. W przypadku błędu funkcjonalności przypominania hasła proszę skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego z prośbą o zresetowanie hasła podając login użytkownika.

Dane osobowe

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN: +48 24 256 00 00, +48 24 365 00 00, +48 22 778 00 00.
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.

Regulaminy i instrukcje

 1. CONNECT Bidders manual.pdf
 2. CONNECT Instrukcja Oferenta.pdf
 3. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG I PRAC PROJEKTOWYCH, PRZEDPROJEKTOWYCH (OWZ) - kwiecień 2019.zip
 4. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG - październik 2018.pdf
 5. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU - WYKONANIE DZIEŁA, ROBÓT BUDOWLANYCH, DOSTAW ORAZ DOKUMENTACJI - październik 2018.zip
 6. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS_july_2018.pdf
 7. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAC REMONTOWYCH -luty 2018.zip
 8. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PROFESJONALNYCH - maj 2018.pdf
 9. Регламент CONNECT Платформы Закупок Группы ORLEN RU.pdf
 10. Regulamin CONNECT Platformy Zakupowej Grupy ORLEN PL.pdf
 11. Rules of the CONNECT ORLEN Group Purchasing Platform.pdf
 12. Pravidla CONNECT Nákupní Platformy Skupiny ORLEN CZK.pdf
 13. ORLEN Grupes Pirkimu Platforms CONNECT naudojimo taisykles LT.pdf
 14. Nutzungsordnung der CONNECT Einkaufsplatform der Gruppe ORLEN DE.pdf
 15. CONNECT problems reporting.pdf
 16. CONNECT Instrukcja zgłaszania problemów .pdf
 17. CONNECT Naudojančių Tiekėjų Vadovas.pdf
 18. CONNECT Dodavatelsky manual.pdf
 19. ARCHEO - external user's manual.pdf
 20. ARCHEO - instrukcja użytkownika zewnętrznego.pdf
 21. GTCP_Repair_services on the premises of fuel terminals and long distance pipelines January_2017.pdf
 22. OWZ_Usług remontowych w Terminalach Paliw PKN ORLEN_Styczeń 2017.zip
 23. Zarządzenie operacyjne o ruchu materiałowym - 21-2016-GC.doc
 24. Wytyczne Dyrektora Biura Bezpieczeństwa do organizacji ruchu materiałowego w PKN ORLEN SA.docx
 25. Operational disposition - Instruction on material movement - 21-2016-GC.doc
 26. Guidelines of the Security Office Director on organisation of material movement in PKN ORLEN SA.docx
 27. FAKTORING dla Dostawców PKN ORLEN S.A._PL.docx
 28. FAKTORING for Suppliers PKN ORLEN S.A._ENG.docx
 29. PKN ORLEN Supplier Code of Conduct_ENG.pdf
 30. Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN_PL.pdf
 31. PKN ORLEN SA OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ŚWIADCZENIA USŁUG REKULTYWACYJNYCH W BAZACH MAGAZYNOWYCH I NA STACJACH PALIW styczeń 2016.pdf
 32. CONNECT Anweisung fur Den Beiter DE.pdf