F.A.Q. - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak dokonać rejestracji kilku oddziałów jednej firmy?

Podobnie jak w przypadku rejestracji dodatkowych pracowników firmy dostawcy, należy dodać oddział firmy wypełniając formularz rejestracyjny. W celu uzyskania pomocy należy skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce "Kontakt", podając pełne dane teleadresowe (wraz z adresem email) oddziału.

Gdzie dostawca może zobaczyć otwarte zapytania ofertowe?

Oferent może za pomocą opcji 'Pozostałe zapytania RFX' w zakładce 'Portal dostawcy' podejrzeć ogólnodostępne zapytania ofertowe, do których chociaż nie został bezpośrednio zaproszony może przystąpić, w celu złożenia oferty.

Gdzie zgłaszać zauważone błędy i problemy?

Wszelkie napotkane problemy i odnalezione błędy proszę zgłaszać konsultantowi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny dla zalogowanych użytkowników na dole strony pod odnośnikiem "Zgłoś".
Użytkownicy nie posiadający konta na Platformie Zakupowej Connect, mogą zgłosić problem wykorzystując formularz kontaktowy dostępny na dole strony pod odnośnikiem "Napisz".
Do Państwa dyspozycji jest również pomoc telefoniczna pod numerem telefonu: + 48 22 382 19 99.

Jestem dostawcą, chcę zarejestrować kilku pracowników swojej firmy. Jak to zrobić?

Każdy pracownik danej firmy może zarejestrować się na Platformie Zakupowej CONNECT poprzez wypełnienie wniosku rejestracyjnego. Należy w nim podać wszystkie dane firmy, następnie dane pracownika - wniosek jest jednakowy zarówno dla osób rejestrujących się po raz pierwszy, jak i dla użytkowników, którzy chcą być dodani do już zarejestrowanego dostawcy. W przypadku problemu z rejestracją, proszę wysłać wymagane dane poprzez formularz kontaktowy w zakładce 'Kontakt'.

Zapomniałem hasła do Platformy, co mam zrobić?

Należy wówczas uruchomić funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępną przy logowaniu. W przypadku błędu funkcjonalności przypominania hasła proszę skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego z prośbą o zresetowanie hasła podając login użytkownika.

Dane osobowe

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN: +48 24 256 00 00, +48 24 365 00 00, +48 22 778 00 00.
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.

Regulaminy i instrukcje

 1. Ordnung und datenschutzrichtlinien der gruppenkaufplattform CONNECT ORLEN DE_valid from 18th of August, 2022.pdf
 2. ORLEN grupės elektroninės pirkimų sistemos CONNECT reglamentas ir privatumo politika LT_valid from 18th of August, 2022.pdf
 3. Pravidla nákupní platformy CONNECT skupiny ORLEN a zásady ochrany osobních údajů CZK_valid from 18th of August, 2022.pdf
 4. Regulations and privacy policy of the CONNECT ORLEN group purchasing ENG_valid from 18th of August, 2022.pdf
 5. Регламент и политика конфиденциальности платформы закупок CONNECT группы ORLEN RU_valid from 18th of August, 2022.pdf
 6. Regulamin i polityka prywatności CONNECT Platformy Zakupowej Grupy ORLEN PL_obowiązuje od 18.08.2022r..pdf
 7. The Code of conduct for PKN ORLEN S.A. Suppliers.pdf
 8. Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN S.A..pdf
 9. CONNECT_Instrukcja_Oferenta_v.3.12.2.pdf
 10. CONNECT_Bidders_manual_v.3.12.2.pdf
 11. Guidelines of the Director of the Control and Safety & Security Office on organization of material movement in PKN ORLEN S.A._v 2.0.pdf
 12. Wytyczne Dyrektora Biura Bezpieczeństwa do organizacji ruchu materiałowego w PKN ORLEN SA_wer.2.0..pdf
 13. Director of the Control and Safety & Security Office Operational Disposition 24 2021.pdf
 14. Zarządzenie operacyjne 24 2021 GC Ruch Materiałowy w PKN ORLEN S.A..pdf
 15. Ordnung und datenschutzrichtlinien der gruppenkaufplattform CONNECT ORLEN DE.pdf
 16. Pravidla nákupní platformy CONNECT skupiny ORLEN a zásady ochrany osobních údajů CZK.pdf
 17. ORLEN grupės elektroninės pirkimų sistemos CONNECT reglamentas ir privatumo politika LT.pdf
 18. Регламент и политика конфиденциальности платформы закупок CONNECT группы ORLEN RU.pdf
 19. Regulations and privacy policy of the CONNECT ORLEN group purchasing ENG.pdf
 20. Regulamin i polityka prywatności CONNECT Platformy Zakupowej Grupy ORLEN PL.pdf
 21. Wyciąg z Wytycznych Dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa do organizacji ruchu osobowego w PKN ORLEN S A wer. 4.0.pdf
 22. Wyciąg z Zarządzenia Operacyjnego nr 5_2020_GC_RUCH OSOBOWY_dla podmiotów zewnętrznych.pdf
 23. Excerpt from Operational Disposition no. 5_2020_GC individual traffic_for external entities_eng.pdf
 24. Excerpt from Guidelines Of The Director Of The Control And Safety Office to organisation of individual traffic in PKN ORLEN SA.pdf
 25. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG I PRAC PROJEKTOWYCH, PRZEDPROJEKTOWYCH (OWZ) - kwiecień 2019.zip
 26. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG - październik 2018.pdf
 27. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU - WYKONANIE DZIEŁA, ROBÓT BUDOWLANYCH, DOSTAW ORAZ DOKUMENTACJI - październik 2018.zip
 28. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS_july_2018.pdf
 29. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAC REMONTOWYCH -luty 2018.zip
 30. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PROFESJONALNYCH - maj 2018.pdf
 31. CONNECT problems reporting.pdf
 32. CONNECT Instrukcja zgłaszania problemów .pdf
 33. CONNECT Naudojančių Tiekėjų Vadovas.pdf
 34. CONNECT Dodavatelsky manual.pdf
 35. ARCHEO - external user's manual.pdf
 36. ARCHEO - instrukcja użytkownika zewnętrznego.pdf
 37. GTCP_Repair_services on the premises of fuel terminals and long distance pipelines January_2017.pdf
 38. OWZ_Usług remontowych w Terminalach Paliw PKN ORLEN_Styczeń 2017.zip
 39. FAKTORING dla Dostawców PKN ORLEN S.A._PL.docx
 40. FAKTORING for Suppliers PKN ORLEN S.A._ENG.docx
 41. PKN ORLEN SA OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ŚWIADCZENIA USŁUG REKULTYWACYJNYCH W BAZACH MAGAZYNOWYCH I NA STACJACH PALIW styczeń 2016.pdf
 42. CONNECT Anweisung fur Den Beiter DE.pdf