50082208 - Części zamienne do filtrów / 50082208 - Spare parts for filters

PRZEDMIOT ZAKUPU: Części zamienne do filtrów

TERMIN DOSTAWY: najkrótszy możliwy termin dostawy

DWUETAPOWY PROCES OCENY OFERT:

ETAP 1 – Złożenie ofert technicznych i handlowych. Sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych i technicznych.

ETAP 2 – W przypadku spełnienia wymogów formalnych i technicznych, kryterium handlowym wyboru dostawcy będzie najniższa cena przy uwzględnieniu kosztu pieniądza w czasie.


SUBJECT OF THE ENQUIRY: Spare parts for filters

DELIVERY TIME: shortest possible delivery time

OFFERS WILL BE EVALUATED IN TWO STAGES:

STAGE 1 – Submitting of technical and commercial offers. Verification of fulfilment of the formal and technical requirements.

STAGE 2 – After fulfilment of formal and technical requirements, the best commercial offer (price and payment term) will be the basis for selection of the Contractor.  Pokaż więcej  Zwiń