Serwis i naprawa urządzeń technicznych i autocystern lotniskowych w filiach ORLEN Aviation

Podpisanie umowy ramowej na świadczenie usług dla ORLEN Aviation w zakresie serwisu i napraw autocystern oraz stacjonarnych urządzeń technicznych. Wszelkie naprawy niemożliwe do wykonania na miejscu mogą być wykonane u zleceniobiorcy. Każda praca będzie zlecana jednorazowo na podstawie zapytania i wyceny. Umowa ramowa nie obliguje zleceniobiorcy do wykonania jakiegokolwiek zadania dla zamawiającego. W celu realizacji usługi musi nastąpić obustronna akceptacja zlecenia i wyceny danej usługi.  Pokaż więcej  Zwiń

Przedmiot oferty

Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 Serwis pojazdów / autocystern 1 JD
2 Naprawa i przygotowanie autocystern do badań dozorowych 1 JD
3 Naprawa i regulacja układów dystrybucyjnych autocystern służących do dystrybucji paliwa lotniczego. 1 JD
4 Naprawa pneumatyki i hydrauliki siłowej w autocysternach 1 JD
5 Przygotowanie pomiarowych układów wydawczych autocystern do legalizacji przez OUM/GUM - Układy wydawcze o wydajności 0-500 l/min 1 JD
6 Przygotowanie pomiarowych układów wydawczych autocystern do legalizacji przez OUM/GUM - Układy wydawcze o wydajności powyżej 500 l/min 1 JD
7 Transport pojazdów ponadgabarytowych - Transport na trasie 0-200 km 1 JD
8 Transport pojazdów ponadgabarytowych - Transport na trasie 200-400 km 1 JD
9 Transport pojazdów ponadgabarytowych - Transport na trasie 400-600 km 1 JD
10 Serwis urządzeń infrastruktury stałej w zakresie konserwacji branży mechanicznej (technologicznej), antykorozyjni, elektryczny, PiA 1 JD
11 Serwis urządzeń infrastruktury stałej, wykonywanie czynności konserwacyjnych cyklicznych w zakresie konserwacji branży wod-kan, wentylacji, okresowe badania eksploatacyjne 1 JD
12 Naprawa i przygotowanie instalacji i zbiorników stałych i układów dystrybucyjno - przyjeciowych do badań UDT, TDT, GUM/OUM, MID 1 JD
13 Utrzymanie powierzchni utwardzonej (sezon letni) 1 JD
14 Utrzymanie powierzchni utwardzonej (sezon zimowy) 1 JD
15 Utrzymanie powierzchni zielonej (sezon letni) 1 JD
16 Prace projektowe, dokumentacja techniczna - Branża elektryczna, telekomunikacyjna, PiA 1 JD
17 Prace projektowe, dokumentacja techniczna - Branża technologiczna paliwowa 1 JD