Samochód wodno-pianowy GCBA 14/80 z teleskopowym wysięgnikiem gaśniczym dla Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zaprasza do złożenia Oferty w projekcie:

- Samochód wodno-pianowy GCBA 14/80 z teleskopowym wysięgnikiem gaśniczym dla ZSP w Płocku

Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zawierają załączniki zamieszczone w nagłówku: "Dokumenty".

W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie o informację, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem Platformy Connect – ważne aby w treści zadawanych pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować firmę, która zgłosiła pytania. Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie PKN ORLEN przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Dostawców.  Pokaż więcej  Zwiń