Zagospodarowanie odpadów - Trzebinia i/lub Jedlicze (umowa 2019-2021)

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy usługi zagospodarowania / zagospodarowania wraz z transportem, odpadów o kodach 05 01 03*, 16 07 08*, 19 08 02 – Jedlicze oraz o kodach 05 01 03*, 07 01 08*, 07 06 04*, 05 01 17*, 16 07 99* - Trzebinia, na potrzeby realizacji usług w latach 2019-2021 (umowa ramowa).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane pozycje.
Dopuszcza się zgłoszenie ewentualnych podwykonawców w zakresie transportu.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach.
 Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty

Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 Trzebinia - Zagospodarowanie 05 01 03* - odpad stały wraz z transportem 200 T
2 Trzebinia - Zagospodarowanie 05 01 03* - odpad płynny wraz z transportem 200 T
3 Trzebinia - Zagospodarowanie 05 01 03* - odpad płynny bez transportu 200 T
4 Trzebinia - Zagospodarowanie 07 01 08* - odpad stały wraz z transportem 20 T
5 Trzebinia - Zagospodarowanie 07 01 08* - odpad płynny wraz z transportem 20 T
6 Trzebinia - Zagospodarowanie 07 01 08* - odpad płynny bez transportu 20 T
7 Trzebinia - Zagospodarowanie 07 06 04* - odpad stały wraz z transportem 20 T
8 Trzebinia - Zagospodarowanie 07 06 04* - odpad płynny wraz z transportem 20 T
9 Trzebinia - Zagospodarowanie 07 06 04* - odpad płynny bez transportu 20 T
10 Trzebinia - Zagospodarowanie 05 01 17* - odpad stały wraz z transportem 120 T
11 Trzebinia - Zagospodarowanie 05 01 17* - odpad płynny wraz z transportem 120 T
12 Trzebinia - Zagospodarowanie 05 01 17* - odpad płynny bez transportu 120 T
13 Trzebinia - Zagospodarowanie 16 07 99* - odpad stały wraz z transportem 100 T
14 Trzebinia - Zagospodarowanie 16 07 99* - odpad płynny wraz z transportem 100 T
15 Trzebinia - Zagospodarowanie 16 07 99* - odpad płynny bez transportu 100 T
16 Jedlicze - Zagospodarowanie 05 01 03* - odpad stały wraz z transportem 400 T
17 Jedlicze - Zagospodarowanie 05 01 03* - odpad płynny wraz z transportem 400 T
18 Jedlicze - Zagospodarowanie 05 01 03* - odpad płynny bez transportu 400 T
19 Jedlicze - Zagospodarowanie 16 07 08* - odpad stały wraz z transportem 50 T
20 Jedlicze - Zagospodarowanie 16 07 08* - odpad płynny wraz z transportem 50 T
21 Jedlicze - Zagospodarowanie 16 07 08* - odpad płynny bez transportu 50 SZT
22 Jedlicze - Zagospodarowanie 19 08 02 - odpad stały wraz z transportem 10 T
23 Jedlicze - Zagospodarowanie 19 08 02 - odpad płynny wraz z transportem 10 T
24 Jedlicze - Zagospodarowanie 19 08 02 - odpad płynny bez transportu 10 T