Załadunek, transport, przetwarzanie (tj. odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 07 01 07*

Zakup usługi załadunku, transportu do miejsca przetwarzania oraz przetwarzania (tj. odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów chloroorganicznych z Wydziału Chlorku Winylu. Odbiór odpadu oznakowanego kodem 07 01 07* z terenu ANWIL S.A. musi zapewnić załadunek ww odpadu z wyznaczonego miejsca, przygotowanie odpadu do transportu oraz transport odpadu z odpowiednim jego zabezpieczeniem oraz z uwzględnieniem wymogów ADR .  Pokaż więcej  Zwiń