Rekonstrukce kanalizačních sítí - kanalizace z města (koridor C1 až C3) - (CZ-USP-PET-2017-000163)

• Napojit stávající přívod městských splašků DN 250 a přívod závodních splašků DN 250 do potrubního rozvodu v koridoru C1 až C3
Bližší specifikace je určena v přílohách  Pokaż więcej  Zwiń