Wykonanie robót drogowych i technologicznych na terenie w KS i PMRiP Góra i Kopalni Soli Mogilno

Wykonanie robót drogowych i technologicznych na terenie w KS i PMRiP Góra i Kopalni Soli Mogilno zgodnie ze specyfikacją
nr 8/TM/2019 z dnia 25.04.2019r. i aneksem do spec., specyfikacją nr TI/37/2019 z dnia 27.05.2019r., specyfikacją nr TI/38/2019 z dnia 27.05.2019r., specyfikacją nr TI/39/2019 z dnia 28.05.2019r., specyfikacją nr TI/40/2019 z dnia 28.05.2019r.
 Pokaż więcej  Zwiń