Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy inst. elektrycznej Bud. 01 w Płocku

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy instalacji elektrycznej Budynku 01 zlokalizowanym przy ul. Chemików 7 w Płocku. Rozbudowa instalacji związana z planowanym montażem dodatkowych urządzeń zasilanych z dwóch nowych rozdzielni elektrycznych piętrowych
Dok. projektową należy sporządzić w 4 egzemplarzach w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (1 x płyta CD). Dokumentacja sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania instalacji elektrycznych.
 Pokaż więcej  Zwiń