Umowa ramowa na dostawę i montaż ogrodzeń systemowych oraz ażurowych na stacjach paliw PKN ORLEN SA

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty na wybór wykonawców usługi dostawy i montażu ogrodzeń systemowych 3D do wygrodzenia na istniejących stacjach paliw PKN ORLEN S.A. zbiorników naziemnych i podziemnych wraz z zespołem pompowym i instalacją LPG oraz ogrodzeń ażurowych do wygrodzenia terenu stacji paliw, obejmującą:

a) dostawę oraz montaż kompletnego ogrodzenia systemowego wraz z furtką wyposażoną w atestowany zamek,
b) dostawę oraz montaż kompletnego ogrodzenia ażurowego wraz z furtką wyposażoną w atestowany zamek,
c) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla wykonanego ogrodzenia, obejmujący kompleksową obsługę serwisową, naprawy oraz usuwanie szkód ubezpieczeniowych.

Zapytanie ofertowe składa się z 17 pozycji. Pozycja „Warunki techniczne dla wszystkich województw” jest obowiązkowa do uzupełnienia przez wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym.

Oferta powinna zawierać informacje, że termin ważności oferty wynosi minimum 6 m-c od daty złożenia.

Szczegółowe zapytanie ofertowe stanowi załącznik.

I. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i stanowi jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 701 - 705 k.c.

II. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy przedmiotu zawiera dokumentacja techniczna/specyfikacja stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Załączniki znajdują się w kolejnych zakładkach w pozycji " Kryteria techniczne - specyficzne".

III. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej CONNECT. Oferty przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane i uwzględniane podczas wyboru dostawcy. Oferta musi być złożona w terminie wymaganym w systemie Connect w języku polskim lub innym jeżeli został wskazany na Platformie Zakupowej CONNECT https://connect.orlen.pl poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza oraz załączenie wymaganych informacji/dokumentów w zapytaniu ofertowym.  Pokaż więcej  Zwiń