Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków na Terminalu Paliw w Mościskach

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie w celu unieszkodliwienia (utylizacji) odpadów, z uwzględnieniem wymaganych prawem procedur, m.in. w zakresie elektronicznego (cyfrowego) ewidencjonowania obrotu odpadami za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  Pokaż więcej  Zwiń