Generalne Wykonawstwo (GW) na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. - umowy ramowe

PKN ORLEN SA zaprasza do złożenia oferty w zakresie usług Generalnego Wykonawstwa na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. do których należą:
- budowa nowych obiektów (NL i MOP) i odbudowa istniejących obiektów stacji paliw (ZiB) - kompleksowy zakres obejmujący zarówno prace ziemne związane z instalacją infrastruktury podziemnej, jak również roboty wykończeniowe obiektów budowlanych wraz z robotami drogowymi dot. układów komunikacyjnych realizowanych inwestycji i wykonaniem wszystkich niezbędnych przyłączy.
- duże modernizacje stacji paliw (MT), obejmujące rozbudowę obiektów i ich przebudowę o wartości robót budowlanych powyżej 1 mln zł.

Celem niniejszego procesu jest budowa Bazy Dostawców GW z którymi PKN ORLEN będzie współpracował w oparciu o umowy ramowe opierające się na ogólnych warunkach współpracy.


I. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i stanowi jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 701 - 705 k.c.

II. Szczegółowy zakres współpracy zawiera dokumentacja dołączona do niniejszego postępowania zakupowego.

III. W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności.

Oferta powinna zawierać informacje, że termin ważności oferty wynosi minimum 6 mc od daty złożenia.  Pokaż więcej  Zwiń