21043_Modernizacja układu slopów lekkich (LD) i ciężkich (HD)-DRW6_PC (orurowanie+zbiorniki)

Szanowni Państwo,

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie nw. usługi/robót.

1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Wykonanie modernizacja układu slopów lekkich (LD) i ciężkich (HD) inst. DRW 6 w ramach zadania inwestycyjnego nr 21043.
Zakres rzeczowy prac obejmuje:
wykonanie robót demontażowych i montażowych, realizacje dostaw składających się na modernizację sieci slopowej na instalacji DRW 6, zlokalizowanej na działce E-5 Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku, poprzez kompleksową wymianę orurowania systemu slopowego wraz z ogrzewaniem a także z zabudową nowych zbiorników slopów 3-V18 i 3-V19 na podstawie dokumentacji technicznej udostępnionej przez Zamawiającego.
Uszczegółowienie zakresu rzeczowego oraz wymagania dla realizacji przedmiotu usługi określono w Załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.


2. TERMINY REALIZACJI PRAC:
1. Rozpoczęcie – z dniem podpisania Umowy (planowany termin podpisania Umowy 28.02.2020)
2. Zakończenie – 30.12.2020r
UWAGA:
Realizacja części prac (ingerencja w infrastrukturę) niemożliwa do realizacji na instalacji w ruchu, możliwa do realizacji jednie w trakcie postoju remontowego instalacji DRW 6 - w dniach od 19.03.2020 do 10.04 2020 w tym: wpałki, kołnierze i zmiany średnic rurociągów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyspieszenia bądź opóźnienia w/w terminu postoju remontowego instalacji. Informacja w tym zakresie dla Wykonawcy zostanie przekazana z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.

3. DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

1. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest przedstawienie dokumentów i informacji wskazanych w Załączniku nr 1.
2. UWAGA:
1. Oferenci zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej na terenie obiektu.
W sprawie wizji prosimy o kontakt z: Panem Stanisław Zmysłowski tel. +48 24 256 87 96 kom +48 605 159 979 - Blok Przerobu Roby PR3 lub Panią Karin Kotowska-Pacer tel. +48 24 256 66 32 kom. +48 605 195 343; e-mail: Karin.Pacer@orlen.pl - Biuro Inwestycji Majątkowych
2. Dokumentacja techniczna o której mowa w Załączniku nr 6 zostanie przekazane Oferentom po złożeniu na CONNECT deklaracji uczestnictwa w postępowaniu zakupowym (wpis na CONNECT zgodnie z punktem 4.1. poniżej).


4. SKŁADANIE OFERT – WARUNKI / ZASADY:
1. W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w procesie składania ofert prosimy o wysłanie krótkiej wiadomości na CONNECT. W celu wysłania wiadomości należy wybrać przycisk „Zadaj pytanie zamawiającemu” lub „Przejdź do Pytań i Odpowiedzi” oraz wypełnić formularz pytania – w polu „Temat wiadomości” należy wpisać „Deklaracja złożenia oferty”.  Pokaż więcej  Zwiń