Budowa rurociągu krytego dla odprowadzenia wód opadowych z pasa K powyżej K-6 na Visbreakingu_EPC

Budowa rurociągu krytego dla odprowadzenia wód opadowych z pasa K powyżej działki K-6 na instalacji Visbreakingu_EPC  Pokaż więcej  Zwiń