Odzysk i recykling opakowań po środkach niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych.

Zawarcie umowy z PKN ORLEN S.A. w sprawie przystąpienia do zawartego przez organizacje samorządu gospodarczego Porozumienia z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych.  Pokaż więcej  Zwiń