Umowa na wykonanie przeglądu i konserwacji suwnicy / Płock

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie przeglądu i konserwacji suwnicy o nr fabrycznym 6388, producent Fabryka Urządzeń Dźwigowych SA z Mińska Mazowieckiego, znajdującej się w Hali Czyszczenia użytkowanej przez ORLEN Eko Sp. z o.o., zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach.

ORLEN Eko Sp. z o.o. zastrzega prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do całości lub części zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji. ORLEN Eko Sp. z o.o. zastrzega prawo do odwołania, zamknięcia procesu bez wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Dostawcy żadne roszczenia wobec ORLEN Eko Sp. z o.o. Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego, a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i następne Kodeksu cywilnego.  Pokaż więcej  Zwiń