OCH/1/001511/19 Zakup urządzeń systemu KD

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym o nazwie: OCH/1/001511/19 Zakup urządzeń systemu KD zgodnie ze specyfikacją załączoną na platformie.

Data rozpoczęcia: 2019.11.07 10:00
Data zakończenia: 2019.11.13 13:30

Przystąpienie do postępowania oznacza akceptację terminu płatności minimum 45 dni.

Miejsce i termin dostawy: Płock, ul. Chemików 7, 13.12.2019r.

Prosimy o podawanie w formularzu na platformie kwot netto PLN uwzględniających koszt dostawy.
Oferty należy składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Connect.

Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.  Pokaż więcej  Zwiń