10775332 - Maintenance licencji Kofax (Readsoft)

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454 - zaprasza do złożenia Oferty na:

- Maintenance licencji Kofax (Readsoft).

Szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania dostępne są na platformie Connect.  Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty