PRZECIWPOROSTOWY ŚRODEK DO POKRYWANIA ŚCIAN POLIMERYZATORÓW

Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. zaprasza do zapoznania z zapytaniem ofertowym i wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym na :
PRZECIWPOROSTOWY ŚRODEK DO POKRYWANIA ŚCIAN POLIMERYZATORÓW
Anwil S.A. zastrzega sobie prawu podziału całkowitego wolumenu na kilku dostawców.

Dear Sirs,
ANWIL S.A. invites to find out inquiry and to take part in purchasing process for :
Antifouling agent for covering of polymerizer walls

ANWIL S.A. reserves to right of splitiing of total volume to several suppliers  Pokaż więcej  Zwiń