Inicjatory polimeryzacji: Nadtlenodwuwęglan dwu(2-etyloheksylu), Nadtlenopiwalan t-amylu

Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. zaprasza do zapoznania z zapytaniem ofertowym i wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym na :
Inicjatory polimeryzacji: Nadtlenodwuwęglan dwu(2-etyloheksylu) i Nadtlenopiwalan t-amylu
Anwil S.A. zastrzega sobie prawu podziału całkowitego wolumenu na kilku dostawców.

Dear Sirs,
ANWIL S.A. invites to find out inquiry and to take part in purchasing process for :
initiators of polimeryzation: Nadtlenodwuwęglan dwu(2-etyloheksylu) and Nadtlenopiwalan t-amylu
ANWIL S.A. reserves to right of splitiing of total volume to several suppliers
 Pokaż więcej  Zwiń