Umowa ramowa na zakup dystrybutorów LPG na Stacje Paliw PKN Orlen S.A.

Szanowni Państwo,

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty na wybór ramowego Dostawcy dystrybutorów LPG na Stacje paliw PKN Orlen S.A.

Oferta powinna zawierać informacje, że termin ważności oferty wynosi minimum 6 m-c od daty złożenia.

Szczegółowe zapytanie ofertowe stanowi załącznik.

I. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i stanowi jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 701 - 705 k.c.

II. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy przedmiotu zawiera dokumentacja techniczna/specyfikacja stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Załączniki znajdują się w kolejnych zakładkach w pozycji " Kryteria techniczne - specyficzne".

III. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej CONNECT. Oferty przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane i uwzględniane podczas wyboru dostawcy. Oferta musi być złożona w terminie wymaganym w systemie Connect w języku polskim lub innym jeżeli został wskazany na Platformie Zakupowej CONNECT https://connect.orlen.pl poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza oraz załączenie wymaganych informacji/dokumentów w zapytaniu ofertowym.
PKN ORLEN SA zastrzega sobie prawo do wyłączenia oferentów na każdym etapie konkursu, co do których zostanie stwierdzone, że przedstawili nieprawdziwe informacje.  Pokaż więcej  Zwiń