Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem instalacji wewnętrzn. sanitarnych, wody, CO na MOP Paszczyna

Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem instalacji wewnętrznych: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i skroplin, cyrkulacji, kotłowni, podziemnego zbiornika oleju, p-poż, dostawa i montaż armatury łazienkowej w pawilonie stacji paliw na MOP Paszczyna Północ wg projektu i standardów Orlen StopCafe 2.0.

W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności  Pokaż więcej  Zwiń