50097444 Śruby i nakrętki do aparatów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.
Przedmiot zapytania ofertowego: 50097444 Śruby i nakrętki do aparatów.

Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach.
A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie ceny sumarycznej netto za komplet śrub/nakrętek zawarty w każdej pozycji zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.
B. oraz w postaci wypełnionych n/w kolumn w tabelach zamieszczonych przy pozycjach zakupowych.

- „Opis pozycji”,
- „Termin dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia”,
- „Cena jednostkowa netto”
- ” Waluta”
C. Tabele powinny zostać wypełnione i załączone zgodnie z nazwą tabeli do odpowiednich pozycji zapytania ofertowego w miejscu „Cena/Price”.
D. Nie dopuszczamy składania ofert na niepełny komplet śrub/nakrętek w pojedynczej pozycji zapytania ofertowego.
E. Dopuszczamy składnie ofert na wybranych pozycjach zapytania ofertowego.

F. "Część techniczna" (plik pdf) oferty musi zawierać:
- przedmiot informacji wraz ze specyfikacją techniczną, nazwę produktu, ilość oferowaną, jednostkę miary,
- skan oferty technicznej w pliku PDF,
- termin dostawy najpóźniej do 20.04.2020r. lecz nie wcześniej niż 01.04.2020r.(podać w tygodniach)
- gwarancja min. 24 (w miesiącach),
- wymagane warunki dostawy DDP Płock,
- ważność oferty min 2 miesiące,
- atesty materiałowe wg EN 10204 - 3.1/ PED97/23/EC,
- świadectwa z przeprowadzonych badań udarności materiałów w temperaturze minus 29 stopni Celsjusza, wymagany wynik min. 27J,
- śruby typ SA wg normy PN-68/H-74302, śruby pełne typ B wg normy DIN976, nakrętki typ NF wg normy DIN 2510 (lub PN-H-74303), oznakowane i cechowane zgodnie z normą.
- śruby i nakrętki pakowane w grube kartonowe pudełka / skrzynki drewniane / całość na palecie drewnianej,
- każdy gatunek materiału / średnica śrub i nakrętek w oddzielnych opakowaniach odpowiednio oznaczonych,
- pełna nazwa producenta/miejsce produkcji,
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.).

Kryteria bezwzględnie które musi spełnić każdy z oferentów:
- Pełna akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A.
- Gwarancja min. 24 miesiące.
- Rozpatrywanie tylko ofert całościowych tzn. rozpatrywane będą oferty tylko na pełne komplety śrub/nakrętek wymienione dla każdej pozycji zapytania ofertowego z osobna lub razem. Możliwość składnia ofert przez dostawców na wybranych pozycjach zapytania ofertowego.
- możliwość zadawania pytań technicznych do dnia 05.12.2019r. do godziny 12.00.

G. oraz w postaci wypełnionych n/w kolumn w tabelach zamieszczonych przy pozycjach zakupowych.
- „Opis pozycji”,
- „Termin dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia”,

Pełny tekst zapytania ofertowego został załączony do pozycji nr 1 zapytania ofertowego.

Z poważaniem,
Tina Fontańska  Pokaż więcej  Zwiń