50096430 / 50097716 ZAKUP MATERIAŁÓW HUTNICZYCH DO WYMIANY RADIACJI / KONWEKCJI PIECA 2-H-01

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Państwa oferta powinna być przedstawiona w dwóch częściach.

A. "Część handlowa" oferty musi zostać złożona poprzez wpisanie ceny sumarycznej netto za komplet asortymentu zawarty w każdej pozycji zapytania ofertowego w systemie ,,Connect’’ na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. www.connect.orlen.pl.

B. oraz w postaci wypełnionych n/w kolumn w tabelach opisanych jako „część handlowa” w każdej z pozycji:

- „Opis pozycji”,
- „Termin dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia”,
- „Cena jednostkowa netto”,
- ” Waluta”.

C. Tabele powinny zostać wypełnione i załączone zgodnie z nazwą tabeli do odpowiednich pozycji zapytania ofertowego w miejscu „Cena/Price”.
D. Nie dopuszczamy składania ofert na niepełny komplet asortymentu w pojedynczej pozycji zapytania ofertowego.
E. Dopuszczamy składnie ofert na wybranych pozycjach zapytania ofertowego.

F. "Część techniczna" (plik pdf) oferty musi zawierać m.in.:
- przedmiot informacji wraz ze specyfikacją techniczną, nazwę produktu, ilość oferowaną, jednostkę miary,
- skan oferty technicznej w pliku PDF,
- termin dostawy (podać w tyg. od daty otrzymania podpisanego zamówienia),
- gwarancja min. 24 (w miesiącach),
- wymagane warunki dostawy DDP Płock,
- ważność oferty min 2 miesiące,
- akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A. (Ogólne Warunki Zakupu PKN ORLEN S.A.),
- świadectwo z przeprowadzonego badania udarności (wymagane wykonanie w temperaturze +20 st. Celsjusza wynoszące niemniej niż 27J) (potwierdzić dostarczenie wraz z towarem),
- wymóg produkcji rur i materiałów tylko i wyłącznie z UE, USA, JAPONII (podać kraj, nazwę producenta, miejsce produkcji),
- tolerancja długości rur – 0 / +10 mm.

Kryteria bezwzględnie które musi spełnić każdy z oferentów:
- Pełna akceptacja OWZ PKN ORLEN S.A.
- Gwarancja min. 24 miesiące.
- Rozpatrywanie tylko ofert całościowych tzn. rozpatrywane będą oferty tylko na pełne komplety armatury wymienione dla każdej pozycji zapytania ofertowego z osobna lub razem. Możliwość składnia ofert przez dostawców na wybranych pozycjach zapytania ofertowego.
G. oraz wypełnione kolumny n/w w tabelach opisanych jako „oferta techniczna”:
- „Opis pozycji”,
- „Termin dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia”,

Pełny tekst zapytania ofertowego został załączony do pozycji nr 1 zapytania ofertowego.

Z poważaniem,
Tina Fontańska  Pokaż więcej  Zwiń