Napełniacz do aplikacji twardych z pvc

Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. zaprasza do zapoznania z zapytaniem ofertowym i wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym na :
Napełniacz do aplikacji twardych z pvc
Kreda powlekana powierzchniowo
Anwil S.A. zastrzega sobie prawu podziału całkowitego wolumenu na kilku dostawców

Dear Sirs,
ANWIL S.A. invites to find out inquiry and to take part in purchasing process for :
Filler for hard PVC aplications
Surface coated chalk
ANWIL S.A. reserves to right of splitiing of total volume to several suppliers
 Pokaż więcej  Zwiń