Przetwarzanie danych sejsmicznych Pola-Pasterniki-Topoliny-Biecz 3D (migracja głębokościowa)

ORLEN Upstream zaprasza do złożenia oferty na dostawę klimatyzatorów zgodnie z załączonym zakresem zapytania ofertowego.

Zakres zapytania: Migracja głębokościowa przed składaniem typu CRAM
danych sejsmicznych Pola-Pasterniki-Topoliny-Biecz 3D
Projekt: Karpaty
 Pokaż więcej  Zwiń