Dzierżawa pary włókien światłowodowych 2J w relacji Płock (Chemików 7)-Warszawa (11 listopada 23)

Szanowni Państwo,

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zaprasza do udziału w :

- Dzierżawa pary włókien światłowodowych 2J w relacji Płock (Chemików 7)-Warszawa (11 listopada 23)


Szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania zawierają załączniki zamieszczone w zakładce: "Zapytanie ofertowe"/”Oferta” – pozycja: "Kryteria ogólne i formalne" - szczegóły - nagłówek: "Dokumenty do pozycji".

W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania o informację. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem Platformy Connect.
 Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty