Urządzenia do przygotowywania Hot Dogów

Szanowni Państwo,

PKN ORLEN S.A. posiada w Europie ponad 2800 stacji paliw w ramach Grupy Kapitałowej, z czego ponad 1750 stacji na rynku polskim działających pod marką ORLEN. Chcąc nieustannie poprawiać swoją efektywność ekonomiczną oraz pozycję rynkową rozpoczęliśmy zapytanie dotyczące Urządzeń do przygotowania Hot Dogów dla sieci Stacji Paliw PKN ORLEN S.A..
W związku z powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zapytaniu.

Wszelkie informacje konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu znajdą Państwo w pliku "Informacje Ogólne - Zapytanie Ofertowe". Stanowi on instrukcję przedmiotowego postępowania, dlatego ważne jest, aby dobrze poznać jego treść.

Szczegółowe informacje (takie jak cenniki i specyfikacje) zostaną do Państwa wysłane przez platformę Connect niezwłocznie po otrzymaniu za pośrednictwem platformy podpisanego skanu „Oświadczenia o zachowaniu poufności” (wzór został dołączony do zapytania).
Proszę o podpisanie i zaparafowanie dokumentu (przez osoby upoważnione do reprezentacji Firmy) oraz dołączenie do niego aktualnego KRS/ odpisu z rejestru przedsiębiorców. Bardzo proszę, aby na końcu dokumentu znalazły się podpisy z pieczątkami imiennymi oraz pieczęcią Firmową. Kolejno proszę o przesłanie dokumentu poprzez komendę „Zadaj pytanie zamawiającemu". W przypadku niedostarczenia oryginałów w terminie do 7 dni od przesłania ich przez Platformę Connect PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty.


! UWAGA ! Wszelka wymiana informacji odbywa się przez platformę Connect !

Pozdrawiam serdecznie,
Paulina Sak
Zespół Zakupów Wyposażenia Stacji Paliw
Obszar Zakupów
PKN ORLEN S.A.
 Pokaż więcej  Zwiń