Audyt danych pozafinansowych Raportów Zintegrowanych Grupy ORLEN za lata 2019, 2020 i 2021

Szanowni Państwo,
PKN ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego oraz wymaganiami przedstawionymi w załącznikach tj. Załącznik nr 1 (Wymagania Generalne) i Załącznik nr 2 (Wymagania Merytoryczne).

Pozdrawiam,
Adam Dymek  Pokaż więcej  Zwiń