Z/22/01/2019/RNJ Modernizacja zbiornika magazynowego T-28 wraz z rurociągiem przesyłowym.

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty techniczno-cenowej na wykonanie zadania pt.: „Modernizacja zbiornika magazynowego T-28 wraz z rurociągiem przesyłowym” w ORLEN Południe S.A. na terenie Zakładu Jedlicze

Zgodnie z zapytaniem i dokumentami załączonymi do zapytania.  Pokaż więcej  Zwiń