Polialkohole winylowe /Polyvinyl alcohols

Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. zaprasza do zapoznania z zapytaniem ofertowym i wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym na:
Polialkohole winylowe (polioctany winylu częściowo zhydrolizowane) o stopniu hydrolizy 80%, 72,5%, 88%

Dear Sirs,
ANWIL S.A. invites to find out inquiry and to take part in purchasing process for :
Polyvinyl alcohols (partially hydrolyzed polyvinyl acetate) with hydrolysis 80%, 72,5%, 88%  Pokaż więcej  Zwiń