Modernizacja rozdzielnic HON VI; 7124; SAP OP/07124/030/17

Dostaw członów wysuwnych dla rozdzielnicy P52-N01 nn 0,4 kV, dostawa wyposażenia pól i jednego gotowego pola dla rozdzielnicy P52 6 kV; wraz z montażem, posadowieniem i uruchomieniem.  Pokaż więcej  Zwiń