Zakup licencji i oprogramowań

Szanowni Państwo,

ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na: " Zakup licencji i oprogramowań ".

Warunki handlowe:
1. Oczekiwany termin płatności – przelew 60 dni od daty otrzymania faktury, min 30 dni
2. Termin realizacji zadania: 31-12-2019r

Składanie ofert:
Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać jako załącznik.

Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.
Wymogi techniczne w zakresie wymaganego doświadczenia, okresu funkcjonowania i zapoznanie się z pracami na obiekcie muszą spełniać zgłoszeni podwykonawcy, którym nie przysługuje prawo dalszego podzlecania.
UWAGA: Postępowanie realizowane w trybie II-etapowym/równoległym.
Oferenci zobowiązani są do złożenia kompletnej oferty obejmującej ofertę formalną, techniczną i handlową.
W pierwszym etapie oceniane będą oferty formalne i techniczne, a w następnym kroku handlowe.
Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w złączonej propozycji kontraktu.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.  Pokaż więcej  Zwiń