7141- B: Modernizacja Budynku Wartowni B05 wraz z bramą wjazdowąSAP 07141/040/22

Modernizacja Budynku Wartowni B05 wraz z bramą wjazdową - Roboty Rozbiórkowe i budowa w zakresie robót wielobranżowych - Projekt 7141B,
Wykonanie wszystkich robót wielobranżowych, na podstawie Dokumentacji Technicznej, w tym m. in. Projektów Budowlanych i Wykonawczych, w zakresie wyspecyfikowanym w Tabeli zawartej w załączniku Nr 1, pod poz. "STATUS" i na warunkach określonych w STWiOR i innych dokumentach administracyjnych oraz SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ zawartej w w/w Załączniku Nr 1  Pokaż więcej  Zwiń