7141 - S: Modernizacja Bramy B05 - Sieci zewnętrzne sanitarne SAP 07141/040/25

7141 - S: Modernizacja Bramy B05 - Wykonanie robót związanych z budową sieci sanitarnych, w tym: c.o. wod.-kan., sieci p.poż., itp., na podstawie Dokumentacji Technicznej, w tym m. in. Projektów Budowlanych i Wykonawczych, w zakresie wyspecyfikowanym w Tabeli zawartej w Załączniku Nr 1, pod pozycją "STATUS", na warunkach określonych w STWiOR i innych dokumentach administracyjnych oraz SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ stanowiącej Załącznik Nr 1  Pokaż więcej  Zwiń