Środki antykorozyjne z usługą ochrony /Anticorrosive agents with a protection service.

Środki antykorozyjne do kotłowego węzła wodno-parowego wraz z usługą ochrony chemicznej na Instalacji Biturox na Wydziale Asfaltowym, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną/ Anticorrosive agents for boiler water together with a chemical protection service on Biturox Installation at the Asphalt Department, according to Technical Specification.  Pokaż więcej  Zwiń